OBRÁZKY PRO DUŠIOBRÁZKY PRO DUŠI

seznámení

Nejprve vznikla výstava a následně přišla myšlenka, založit také webové stránky.
Co k ní vedlo vlastně ani nevím. Byla taková jasná a nechtělo se o ní mnoho polemizovat.
Zřejmě pocit, že sdělovat a sdílet je fajn. Čistě sdělovat a mlčky sdílet.
Vytvořit stránky jen tak pro radost a třeba i pro inspiraci.
Pro zastavení, spočinutí a třeba i pro zastavování a spočívání.

Nejprve vznikla obrázková kolekce, pak její pořadí, pak texty k výstavě, následně texty k cestám na Cestě a pak nadešla chvíle vše sjednotit a vytvořit v podobě jiné, než byla původní představa.
A protože vše živé a tvůrčí se stále vyvíjí, není ani tato podoba jistě konečná.

Obrázky jsou vybírané z rozsáhlého autorského archivu tisíců diapozitivů, upřednostňované jsou ty, které byly vybrány i pro výstavní kolekci v kostele na hradě Rabí pro léto 2005.
K obrázkům jsou pro inspiraci připojeny myšlenky, které dle autora s obrázky souvisí nebo souzní.

Obrázky vznikají na cestách krajinou Cestou Životem. Jsou za nimi mnohé roční doby, dny, kroky, prožitky, myšlenky, poznání a ne jen to. Je v nich hledání i nalézání, pochopení i radost.
A protože toto nemusí být jen tak z obrázků patrné, jsou myšlenky z některých dnů, prožitky z některých kroků a poznání bez ohledů na roční doby načrtnuté v textech nabízených k pročtení, ke čtení, k inspiraci.

Jsou nabízeny pokorně, s touhou, aby to bylo jen lehce a co nejčistěji a s vědomím, že jsou subjektivními postřehy předávanými objektivním mediem k subjektivnímu vnímání, posuzování a následnému přijetí nebo odložení, dle svobodné vůle čtenáře a jeho současného vnímání světa.

Všude, kde jsou citovány nebo užívány myšlenky přejaté, jsou s co největší pečlivostí uváděni autoři známí i neznámí. Některé myšlenky nás však natolik obklopují, že vlastně ani nelze správně určit autora. A někdy je myšlenka natolik v nás zakotvená, přejatá, že si ani neuvědomujeme, že původně nebyla naše. Vždyť ona takřka žádná myšlenka ve své podstatě není původně naše. Sdílíme.
Některé sdílíme nevědomě, některé vědomě. Ty vědomě sdílené zde mají své vlastní zákoutí.

Obrázky i texty jsou pro osobní potřebu k dispozici, v souladu s autorským právem.
Lze si je uložit do paměti elektronické i do paměti vlastní.
Ta druhá varianta je cennější a jistě i potěšující.

Pro prohlížení obrázků je vhodné nastavit co nejlépe jas, kontrast a barevné ladění monitoru.
Pro nastavení jasu lze použít následující tabulku.


Paleta šedí:
Paleta šedí
Jas na monitoru nastavte tak, abyste rozpoznali všech 17 různých políček - od černého vlevo přes políčka v různých odstínech šedi až po bílé vpravo.

A ještě několik rad pro méně zkušené uživatele:

Obrázek si můžete zvětšit tím, že na něj klepnete myší. Klepnutím na zvětšený obraz se vrátíte k malému obrázku.

Pokud jsou písmenka textů pro vás malá, nastavte si v prohlížeči písmo větší - pro Internet Explorer stačí v menu "Zobrazit" najít nabídku "Velikost textu" a zvolit žádanou.

Text lze vytisknout například po stisknutí pravého tlačítka myši v ploše textu.

S obrázky lze pobýt v jednotlivých kolekcích a zamyslet se nad nabízenými texty, nebo je lze rychle prolistovat bez textů v "dlouhém listování". Tato nabídka je vhodná pro rychlejší připojení k internetu a pro spěchající návštěvníky.

(mz)

červen, 2005