OBRÁZKY PRO DUŠIOBRÁZKY PRO DUŠI

sdílení

Volné pokračování "čtení" a úvod pro "souznění".
Postřehy, výpisky a črty z díla těch, kteří mají co říci.
Texty těch, které bylo radostí oslovit a požádat o jejich poskytnutí pro společné sdílení.
Patří sem i mnozí další, leč nejsou zde (dosud). Tyto stránky nechtějí být encyklopedií ...


* * *
Slova k nabídnutí
Slova k zamyšlení
Slova k inspiraci
Moře a kapka
Výpisky z přednášek pana Tomáše
Výpisky z veršů paní Tomášové
Několik veršu ze sbírky Obrazy cesty (GATO a Václavek)
Několik vět z knihy Duchovní cesta (František Drtikol)
Dvě stránky z knihy Otcové pouště (Anselm Grün)
Několik postřehů z knih Antonio de Saint Exupéry
Připomenutí Chalíla Džibrána
Nahlédnutí do Lampy Petra Pavlíka
Z Křišťálové koule Petra Holého
* * *

Další odkazy budou postupně přibývat ...

Nyní může následovat pozvání do "souznění"...