OBRÁZKY PRO DUŠIOBRÁZKY PRO DUŠI

sdílení

Připomenutí Chalíla Džibrána

Chalíl Džibrán mne tuze oslovil. Nejen Zahradou prorokovou, ale zejména svým Prorokem. Mám dvě vydání, dva různé překlady, překlad z nakladatelství Onyx je krásný, tuze poetický. A navíc je kniha umocněná autorovými kresbami. Rád bych takto fotil. O všeplatnosti a kulturním i duchovním přesahu knihy svědčí i její věnování v úvodu: "revidovaný překlad a novou studii o Džibránovi věnujeme účastníkům Fora 2000, kteří čtyři roky hledají globální etické minimum".

K některým obrázkům jsem si dovolil připojit některé myšlenky z knihy Prorok. Zde volím symbolické téma - o náboženství.

Pak řekl starý kněz: "Promluv k nám o náboženství."

A Mustafa pravil:
"Což jsem dnes mluvil o něčem jiném? Není náboženstvím každý čin a každá myšlenka, ba i to, co není ani činem, ani myšlenkou, nýbrž divem a překvapením věčně tryskajícím v duši, zatímco ruce lámou kámen nebo pečují o tkalcovský stav?

Kdo může oddělit svou víru od svých činů nebo své přesvědčení od svého zaměstnání?
Kdo může před sebou rozprostřít své hodiny a říci: 'Tato je pro Boha a tato je pro mne; tato je pro mou duši a tato je pro mé tělo'?
Všechny vaše hodiny jsou křídla, která tlukou prostorem od sebe a k sobě.
Ten, kdo nosí svou mravnost jen jako svůj sváteční šat, měl by být raději nahý.
A ten, kdo vymezuje své chování mravními zásadami, uvězňuje svého zpěvného ptáka v kleci.
Nejsvobodnější zpěv však nevychází skrze mříže a dráty.
A ten, pro koho bohoslužba je oknem, aby je nejen otvíral, ale i zavíral, nevstoupil dosud do příbytku své duše, jehož okna jsou dokořán od úsvitu do úsvitu.
Váš každodenní život je vaším chrámem i vaším náboženstvím.
Vždy, když do něj vstupujete, vezměte všechno s sebou.
Vezměte pluh, kovářský měch a perlík, dřevěnou palici i loutnu, vše co jste vyrobili pro užitek nebo pro potěšení.
Neboť při uctívání se nemůžete povznést nad své úspěchy, ani klesnout níže než vaše selhání.
A vezměte s sebou všechny lidi, neboť při vzývání nemůžete vzlétnout výše než jejich naděje, ani se v pokoře sklonit níže než jejich zoufalství.

A chcete-li poznat Boha, nestávejte se pro to luštiteli hádanek.
Raději se rozhlédněte kolem a spatříte ho, jak si hraje s vašimi dětmi.
A pohlédněte do prostoru - uvidíte ho kráčet v oblacích, rozpínat paže v blescích a sestupovat v dešti.
Uvidíte ho usmívat se v květech a pak se vznést a mávat rukama ve stromech."

(mz)
(přepsáno z výše uvedené knihy v červnu 2005)
text ke stažení ve formátu PDF

zpět