OBRÁZKY PRO DUŠIOBRÁZKY PRO DUŠI

sdílení

Slova k zamyšlení - zamyšlení ke slovům

Zkoumejte přírodu, jestliže chcete poznat Boha a pravdu!

Paracelsus Teofrastus z Hohenheimu, lékař

Světlo, teplo, zvuk jsou jen proto, že nám naše smysly přenášejí činnost kvant a molekul do našeho vědomí. Trvání dění je uvědomováním si času. Teprve naše vědomí tento mrtvý čas oživuje a není času, který by tekl sám o sobě prázdným prostorem dění a změn. Tento bodový fyzikální čas je naší fixí, kterou vkládáme do prostoru.

Ferdinand Herčík, fyzik

Jsme zvyklí, že lidé se posmívají věcem, kterým nerozumějí.

J. W. Goethe

Poslední krok rozumu je poznání, že existuje nekonečně mnoho věcí, které přesahují rozum.

B. Pascal, matematik

Člověk nemiluje na soše hlínu, cihlovou červeň anebo bronz, nýbrž to, co do ní vložil sochař.

A. de Saint-Exupéry, spisovatel

Nosíš v sobě samém přítele nejlepšího, kterého neznáš, neboť Bůh sídlí v nitru každého člověka, ale málokdo jej dovede nalézt. Člověk, který obětuje své žádosti a svá díla bytosti, z níž pochází základy všech věcí,... nalezne v sobě samém své štěstí, svou radost a v sobě samém též své světlo...

Bhagavadgítá, indický epos

K tomu, abychom Boha slyšeli, vnímali, je třeba jediné - ticho, mlčení. Modlitba je rozhovor s Bohem. Ale my sami z ní nejčastěji děláme monolog, protože mluvíme jen sami a zdvíháme se k odchodu hned, sotva skončíme modlitbu... Modlit se neznamená jen mlčet, ale i naslouchat... Modlit se neznamená slyšet sebe hovořit, modlitba znamená zůstat zticha a vytrvale v tichu do té doby, až člověk uslyší Boha.

T. Bovet, neurolog

"Jsem."
"Já jsem... A to je moje smlouva s Tebou."
"Jsem, který jsem."
"Já jsem ten první a poslední."
"Já jsem ten chléb života, světlo světa, Já jsem dveře, Já jsem vzkříšení i život."
"Já jsem cesta, pravda a život."

Bible

Jestliže hledáš pravdu, drž se cesty; neboť i cesta je již pravdou.

sv. Augustin

Prostě milovat Boha v mysli s upřímností srdce a následovat jeho laskavou vůli, to je filosofie, nezatížená pachtěním za bezvýznamnými názory...

Hermes Trismegistos

Lidské názory jsou dětské hračky.

Hérakleitos

Člověk není bohatý tím, co vlastní,
ale spíše tím, co dovede opravdu postrádat.

Epikuros

Nikdy si nepřej nic,
co bys musel skrývat za stěny a závěsy.

Marcus Aurelius

Nikdy si v modlitbě nežádej něco přímo pro sebe.
Jak můžeš vědět, co je pro tebe dobré?

Pythagoras

Dobré mocnosti říkají: Chci tvořit a být.
Zlé našeptávají: Chci mít a zdát se.

W. Rathenau

Jestliže máš spokojené srdce,
už to ti stačí k radosti.

Plautus

Trpělivý je lepší než silný.

Král Šalomoun

Co zkracuje mi čas? Tvořivost!
Co prodlužuje jej k nesnesení? Nečinnost!

J. W. Goethe

Učit lidi milovat je jediné opravdové štěstí.

Platón

To největší, co je člověku dáno,
je jeho schopnost bezmezně milovat.

Theodor Storm

Proč nechcete uznat, že Vesmír je uvědomělá inteligence,
když uvědomělé inteligence se rodí z něho?

Cicero

Jednota je Bůh.

Xenofanés

Je jeden Bůh, jenž zůstávaje klidným a tichým, pohybuje myšlenkami své Mysli.

Xenofanés

Jsi zlomek odštěpený od Boha.
Máš v sobě část z Něho.

Epiktétos

Duše je malou částí Boha.

Diogénes

Jsi duše, která si s sebou nese tělo.

Epiktétos

Nežij podle svých zákonů,
žij v harmonii s přírodou.

Epiktétos

Člověk by neměl chtít, aby hrdinně zemřel, ale vždy, aby hrdinně žil.

František Drtikol
text ke stažení ve formátu PDF

zpět