OBRÁZKY PRO DUŠIOBRÁZKY PRO DUŠI

čtení

Na úvod i na závěr

"Není žádná moudrá myšlenka, která by mohla být vyslovena poprvé. A domnívá-li se někdo, že objevil pravdivou moudrou větu, je to pouze tím, že ji až dnes pochopil. A i to bývá mnohdy klam."

(J.L.)

Vše, co najdete na těchto stránkách, považujte za nabídku. Nabídku myšlenek, pocitů, pohledů, zkušeností, postřehy z Cest, příklady z Cesty, příklad Cesty. Vše je pouze nabídkou. Nabízené můžete přijmout, odmítnout nebo odložit pro dny příští.

Snahou autora bylo a je, aby vše zde nabízené bylo čisté a pravé. Obrázky i slova. Obrázky mohou být vnímány různě, slova mohou být chápána nejrůzněji. To je úskalím i půvabem každé komunikace mezi dvěma a více bytostmi. Zejména, když pro vyjádření mnohého chybí vhodná či obecně sdílená slova, pojmy, symboly. Ale tak to je.

Předkládám svobodně slova a obrázky vaší svobodné mysli a vašemu citu a plně respektuji vaše názory, vaši odezvu...

(mz)
text ke stažení ve formátu PDF

zpět