OBRÁZKY PRO DUŠIOBRÁZKY PRO DUŠI

čtení

Tajné síly

Kdysi jsem objevil staré texty a v nich informace o duchovních silách, které lze využívat k mnohému. Například za pomoci kyvadla lze hledat odpovědi na mnohé otázky. Tázat se na vhodné léky, ztracené předměty, ale i na sousedy. Sám jsem si vyzkoušel hledání léků (a měl jsem pocit, že mi to jde a byl jsem na to pyšný, byť jsem to neříkal na hlas) a našel i postupy, jak určovat kyvadlem třeba koncentraci glukózy v krvi (k tomu jsem měl blízko). Pak jsem ale o to ztratil zájem, začal jsem to považovat za nedobré, ani jsem nevěděl proč. Pocit. Od té doby jsem se takovým věcem vyhýbal.

Není to tak dávno, co jsem se stal účastníkem kurzu, kde bylo možné se naučit pracovat s energií. Posílat energii tomu, kdo ji potřeboval. Léčebně. Ke kurzu jsem přišel za takových zvláštních okolností, chtěl jsem nalézt odpověď pro svého přítele, ale to sem nyní nepatří. A také to byla oblast, o níž jsem mnoho netušil a chtěl něco poznat. Předmětem kurzu byla také aktivace čaker a následně technika práce s energií, tou, která nás obklopuje a utváří a kterou nazýváme mnoha jmény. O vlastním kurzu nechci hovořit, nepřísluší mi to. Můj postoj vedený citem byl jednoznačný, nepřijal jsem to. Rozum pro to hledal vysvětlení několik týdnů, pak to také odmítl. Byla to pro mne cenná zkušenost, prožitek, který mi dosud chyběl k poznání dalšímu. Kurz byl pro mne cenný, leč z jiného důvodu, než bylo deklarováno, očekáváno. A nebyl jsem sám, kdo zaujal odmítavý postoj.

Proč jsem odmítal? Uvědomil jsem si veliké riziko ega, které za tím vším číhá. Uvědomil jsem si fakt zasahování do života druhého, pro mne nepřijatelné ovlivňování svobodné vůle jiné bytosti. Uvědomil jsem si fakt jistého násilí, nepokory. Ale hlavně to, že toto není má cesta. To bylo nejpodstatnější.

V kurzu jsem poznal několik krásných bytostí a později a za jiných okolností se naše cesty setkali. Jinde a jinak. Krásně. Ale to lze sdělovat jen slovy nepsanými.

Mám jeden krásný postřeh. V kurzu byla zasvěcená přednáška o čakrách a jejich aktivaci. A byly také postupně aktivovány na 100%. Byla tam jedna dívčina a ta je měla již nedávno aktivované na 100% v jiném kurzu reiky. Sám jsem ještě nevěděl, jak se na toto dívat, jen mi to přišlo divné. Ale měl jsem příležitost se otázat pana Pavlíka (kterého si vážím a zmiňuji se o něm v "nabízení"). Odpověděl mi bez zaváhání a půvabně: "Nu co, tak je měla aktivované na 200%. Za mého mládí stachanovci dokázali daleko více". A bylo mi to jasné. Nedá se z toho dělat věda. Je třeba "zdravý" nadhled. Ale hlavně - toto není to, čím se chci "zabývat".

Později jsem poznal, jaký je to rozdíl, když se čakra aktivuje přirozeně, pochopil, že to je dosti jiné, než jsem slyšel v kurzu, ale hlavně - jen jsem to zaregistroval a nezabýval jsem se tím.

Dosti bytostí se tímto vším zabývá, je mnoho různých kurzů na tato témata. Mnoho různých lektorů a cílů. Ano. Inu. Je mnoho bytostí, které mají různé cesty. Nechť každý volí tu svoji. Svobodně a pokorně. S rozumem a citem. Svobodně. Pokorně. S rozumem. S citem. (Stačí to napsat 2x?)

A později jsem v knize 108 meditací pana doktora Tomáše nalezl kapitolu číslo 6 věnovanou tajným silám. Je nazvána příznačně: "Nech tajné síly na pokoji." Oslovila mne, opíši kousek z ní:

"Síly nejsou neměnné a tak nejsou věčné. Proto nemá smysl o ně usilovat. Kromě toho jsou výrazem egoismu. Dostaví-li se, i když o ně nestojíš, obrať raději pozornost k jejich prameni. Jedině ten je věčný a neměnný. Teprve po úplné realizaci Pravdy se můžeš začít zajímat i o tzv. nadpřirozené síly. Pak o ně ale budeš sotva ještě stát."

"Látka, z níž je vytvářen vesmír, nejsou síly, leda ta nejvyšší: čisté bytí Já, Vědomí, Já. Bez nich bych ani čas a ani prostor neexistovaly. Avšak všechno to, co vůbec existuje, je jen zjev, či spíše jev, který se objevuje v čistém, ryzím Vědomí. Proto nemá valné ceny po něčem z toho toužit, spíše po Vědomí samém. Jedině to zůstává provždy nedotčeno."

M. Zámečník (červen, 2005)
text ke stažení ve formátu PDF

zpět