OBRÁZKY PRO DUŠIOBRÁZKY PRO DUŠI

nabízení

Slovo o slovech

Je velmi mnoho knih, které jsem začal číst a odložil (a nebo vůbec nevzal do ruky). Je hodně knih, které mne zaujaly. Je více knih, které mne oslovily. Je několik knih, které mi daly nejvíce...

Ač vím, že pro každého (neboť každý máme trošku jinou cestu) bude patřit k těm nejlepším třeba kniha jiná (mám na mysli pouze knihy upřímné, dobré, čisté, inspirované, vytvářené autorem dobrého srdce), přesto zde uvádím několik z nich, které lze zvát "přáteli" - byť jsou poněkud různorodé, ale domnívám se, že mají něco společného (mnoho společného)...

Netroufám si říkat, kterou knihu považuji za nejinspirativnější. Troufám si říci pouze to, že kniha by měla být přítelem, inspirací, radou - svou cestou však musí jít každý sám. Vždyť na naší Cestě nejde ani tolik o informace, jako zejména o naše čisté prožitky.

Řekl bych, že je mnoho knih, které nebyly vytvářené upřímným či čistým srdcem, byť se hlásí ke knihám hledajícím, "duchovním" a vydávaným velkým nákladem. Nechci ale soudit. Cit a srdce nechť každému poradí...

Uvádím jen některé tituly a jen novější (symbol * označuje knihy, které považuji za výjimečné). Bibli a zejména Nový zákon neuvádím, považuji za samozřejmost jejich znalost i vlastní tvůrčí přístup a názor. Uvědomuji si také, jak pro mne byly důležité mnohé samizdatové knihy opisované na stroji přes kopíráky a nebo potají kopírované na dnes již historických strojích. Ale to by bylo na dlouhé (byť možná zajímavé) povídání...

R. Bach: Jonathan Livingston Racek (Synergie, 1999)
J. D. Barrow: Teorie všeho (MF, 1996)
P. Brunton: Eseje o hledání (IRIS RR, 1992) a řada jiných autorových knih
F. Carter: Škola malého stromu (Kalich, 2000) *
B. Cibulková: Vnitřní obroda (Gemma, 1993) *
T. Dethlefsen: Osud jako šance (Svoboda, 1992)
F. Drtikol: Duchovní cesta (2004) *
J.J. Duffack: Tajemství stvoření (Eko-konzult, 1996)
Ch. Džibrán: Prorok a Zahrada prorokova (Onyx, 2001) *
Ch. Džibrán: Zlomená křídla (Synergie, 1996)
A. Exupéry: Malý princ *
K. Funk: Mystik a učitel František Drtikol (1998 a 2001) *
K. Funk: Od křiku v sobě k šepotu v chrámu (1996)
A. Grün: Kdybych měl už jen jeden den života (Karmelitánské nakladatelství, 2000)
A. Grün: Otcové pouště (Karmelitánské nakladatelství, 2002) *
P. Holý (Pavlík): Křišťálová koule (Avatar, 1991)
M. Chown: Vesmír hned vedle (Granit, 2003)
K. Klostermann: Ze světa lesních samot, V ráji šumavském
J. Konfršt, M. Dosoudil: Život v našich dlaních (Euroservice, 2003) ***
J. Kozák: Evangelium "neznámého" boha (Bibliotheca gnostica, 1994)
J. Kozák: Příběh o povstání hada (Bibliotheca gnostica, 1995)
J. Krishnamurti: Volnost, která neví (Aquamarin, 1997)
J. Krishnamurti: Krišnamurtiho čítanka (Votobia, 1999)
J. Krishnamurti: Krishnamurtiho deník (Avatar, 1998)
A. Larsen: Dveře dokořán (Avatar, 1997) **
A. Larsen: Kámen mudrců (Avatar, 1999)
Š. R. Maharši: Poselství (Avatar, 2004) *
M. Mihulová: Vědomí pokory - rozhovor s A. Einsteinem (Santal, 1992)
J. Navrátil: Uvedení do zenu (Avatar, 2004) *
Osho: Život, láska, smích; Od smrti k nesmrtelnosti; Sútra srdce; Hořčičné semínko; Perly v kapse u vesty; Nejvyšší nauka a řada jeho jiných knih
H.W.L. Púndža: Sjednocení s pravdou (Avatar, 2001) *
H.W.L. Púndža: Procitni a chechtej se (Avatar, 2004) *
S. Ravik: Bůh žije (Pražská imaginace, 1992)
E. Tolle: Moc přítomného okamžiku (Pragma, 1999) **
E. Tomáš: 999 otázek a odpovědí na cestě poznání (Avatar, 1993)
E. Tomáš: Cestami sebepoznání (Avatar, 1997)
E. Tomáš: Paměti mystika I a II. (Avatar, 1998)
E. Tomáš: Úvod do integrální jógy (Avatar, 1999) *
E. Tomáš: Jóga pozornosti (Avatar, 2000) **
E. Tomáš: Tajemné Absolutno (Avatar, 2001) **
E. Tomáš: Nebeská stezka (Avatar, 2002) **
M. Tomášová: Průzračný svět (Duha, 1991) **
M. Tomášová: Vnitřní pramen (Avatar, 2002)
M. Tomášová: Třpyt Prázdna (Avatar, 1995)
M. Tomášová: Světlo vědomí (Avatar, 1998)
M. Tomášová: Za čas a prostor (Avatar, 1998)
M. a E. Tomášovi: Po stopách zlatého věku (Avatar, 1999)
M. a E. Tomášovi: Poselství (Avatar, 2000) **
C. Tresmontant: Dějiny vesmíru a smysl stvoření (ERM, 1993)
P. Turnier: Dobrodružství života (Návrat domů, 1997)
J. Váchal: Šumava

A také bych měl připomenout mnohé inspirující knihy napsané, namalované nebo nafotografované autory, kteří se umějí dívat a mají právo viděné takto sdělovat... Je jich mnoho.

A také bych měl připomenout některé filmy a divadelní představení, zejména moderního tance a fyzického divadla. Tanec je úžasný prostředek pro sdělování - beze slov se dá vyjádřit tuze moc a mnohdy daleko více, přesvědčivěji a silněji, než slovy. A to mi připomíná, že bych měl již mlčet...

(mz)
zpět