OBRÁZKY PRO DUŠIOBRÁZKY PRO DUŠI

pozvání

Výstavy 2019

Malé nahlédnutí do výstavních síní

Za uplynulých 25 let vzniklo na Rabí již mnoho výstav s podobným zaměřením - obrázky ze Šumavy a zamýšlení o světě, životě a o tom, co je důležité, leč většinou málo viditelné. V minulosti byly ve sklepení kostela realizovány i náročné audiovizuální expozice s projekcemi a různými pozoruhodnými efekty.

Posledně byla expozice věnována otázce, jak kdo vnímá smysl svého života. Na 100 odpovědí autorem oslovených přátel se zamýšlením i vyznáním. Návštěvníci pak připojovali odpovědi své. Mnohé najdete na webu, včetně starších brožurek (pdf).

Letošní expozice vznikla oslovením přátel, zda se někdo dokázal rozpomenout na své nejrannější dětství, či dokonce početí, nebo i na bytí předchozí. Sešlo se (kupodivu) více pozoruhodných příběhů, ale jen část bylo možné publikovat - ty zde najdete. Hlavní náplní je však příběh autora, jeho rozpomenutí se a nahlédnutí do bytí minulého a uvědomění si kouzelných přesahů a všeho tuze důležitého, co kdybychom věděli a plně žili, byl by svět naprosto jiný. Autor se toto své poznání (ověřované i v archivech) snaží nabídnout jako svoji osobní výpověď a rád dopoví i více. Díky objeveným obrázkům a filmům (!) můžete alespoň také maličko nahlédnout do časů minulých, leč ne tak dávných. Víc už nebudu prozrazovat. Inu, jak úžasný a pozoruhodný je náš svět a co vše nyní jen sotva tušíme...


Pohled do hradní síněFoto


Pohled do kostelní síněFoto

Foto


zpět