OBRÁZKY PRO DUŠIOBRÁZKY PRO DUŠI

souznění

Ze slovníku knihy "Život v našich dlanách"

(výňatky ze slovníku duchovních pojmů připojeného ke knize)

BůhEnergie. Pramen našeho života. Základní stavební kámen naší existence. První z nás.
Boží dichotomieDvojjedinost pohledu na jednu skutečnost.
Brána zapomněníAkt umožňující tvořivost.
BytostForma života obdařená duší.
CestaProstředek k poznání smysli života.
ČakraSymbol stupně duchovní zralosti.
Čistá energieJejí nejjemnější forma - myšlenka.
DarNabídnuté zrnko poznání, podložené naší duchovní prací. Jsme jeho tvůrci i příjemci.
DematerializacePřeměna hmoty na čistou energii.
DialogRozhovor s Bohem. Volná forma modlitby.
DualitaProtipóly světa vnitřního i vnějšího. Zdroj našeho poznání.
Duchovní bohatstvíNezcizitelné poznání. Výsledek naší práce.
DušeEnergie. Hnací síla našeho života. Podmínka tvořivé činnosti. Zástupce boha v nás.
Energie myšlenkyTrvalý zápis do Vědomí.
EgoSouhrn vlastností využívaných člověkem za účelem dosažení vlastního prospěchu.
HodnotaPoznaná část Pravdy.
InkarnaceJeden díl cyklu Života.
JednotaPochopená a přijatá norma Života.
KarmaProstředek k poznání. Zákon příčiny a následku.
Karmické prostředíProstředí, v němž žijeme své skutky a poznáváme jejich dopad.
KrálovstvíNabízená pravda.
Láska univerzálníBezpodmínečná láska. Synonymum dokonalé tolerance a přijetí.
LevitaceSchopnost eliminovat gravitaci.
MantraProstředek ke zklidnění a soustředění.
MaterializaceEnergetická proměna. Opak dematerializace. Přeměna čisté energie ve hmotu.
MeditaceČinnost zaměřená k poznání svojí Božské podstaty.
MilostProjev Jeho tolerance.
ModlitbaTichý dialog s poznanou částí Boha.
Mystická cestaCesta vnitřního, individuálního hledání.
Mystické srdceSídlo univerzální lásky.
NadjáPravda v člověku.
NitroSídlo Pravdy.
OsvíceníPochopení.
PokoraŽité respektování Boha.
PoselHmotný zástupce Boha.
Pozorovací principSynonymum dokonalé tolerance a univerzální lásky.
PráceEnergie námi vynakládaná na Cestě.
PránaŽivotní energie.
PravdaCíl našeho hledání.
Probuzená bytostČlověk vyzývající sám sebe k hledání Cesty.
Proměna-transformacePodmínka pochopení pravdy,vstup do Vědomí.
ProžitekUkončení pocitu, jeho pochopení.
ŘádČlověkem vytvořený soubor vnitřních zákonů.
SebepoznáníPochopení lidské podstaty.
SmlouvaSouhlas se vstupem do hmoty.
Svobodná vůleDar Boží. Podmínka naší existence.
Škola životaZažívání karmických zákonů.
TouhaBezpodmínečná vlastnost k naplnění Cesty.
Tvůrčí bytostČlověk.
VědomíBůh. Zdroj našeho života.
VíraProstředek k naplnění Cesty.
Vnitřní jáDuše. Nezaměnitelná individuální výbava člověka.
Vstup do VědomíKrok odpracovaný člověkem a odsouhlasený Bohem.
Zápis do věčnostiMyšlenková tvorba.
ZjemněhmotněníSjednocení se s Bohem, Vědomím, Řádem.
PochopeníProduchovnění.
ZralostVyjadřuje objem i hloubku poznaného.
Život věčnýNezničitelnost inteligentního života.text ke stažení ve formátu PDF

zpět